Afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest….en de komende maanden zullen ook nog steeds “anders” zijn.
Toch moeten we u waarschijnlijk niet overtuigen dat we enorme inkomsten misgelopen zijn. Inkomsten die we gebruiken voor het afbetalen van de bouwlening en voor het onderhoud van de gebouwen en de terreinen van de 92ste.
U kan ons steunen door een gift te doen. Meer uitleg staat vermeld in de mail die u hierover ontving.

Alvast een dikke merci!