Maggie (de blok)

In een ver verleden had ‘Den 92ste’ geen lokalen. De toenmalige ouders en oud-leiding hebben de handen uit de mouwen gestoken en een pracht van een gebouw neergezet. Met vereende kracht slaagden ze er in om de scoutsgroep van zowel gronden als lokalen te voorzien. De groep begon nog meer te groeien, en de lokalen en grond groeiden mee.

Dit is ondertussen bijna 50 jaar geleden, en de eerste lokalen van toen zijn tot op de draad versleten. Daarom groeide binnen Wontolla het plan om ‘Den 92ste’ van een nieuw lokaal te voorzien. Dit plan begint steeds concreter te worden en in mei 2017 starten we met de bouw van dat nieuw lokaal.
Er is reeds een aanzienlijk spaarpotje aangelegd, maar dit is niet voldoende om de bouw nu al te kunnen betalen. Daarom doen wij een beroep op ouders en sympathisanten.

Wontolla’s investeringsplan.

Voor de bouw van ons nieuw lokaal zoeken wij nog middelen. Omdat het voor een vzw zoals Wontolla niet altijd even gemakkelijk is om aan een interessante intrestvoet geld te ontlenen bij banken, zijn wij op zoek naar alternatieve financieringsmiddelen.
Hiervoor zijn er drie mogelijkheden uitgewerkt.

Mogelijkheid 1:

U stort gewoon uw gift op rekening BE94 7331 3208 3314 van VZW wontolla, met vermelding: Gift voor Maggie. Dit bedrag gaat integraal naar de nieuwbouw, dus iedere Euro zal goed worden gebruikt.

Mogelijkheid 2:

U heeft wel wat geld te veel, en wil graag een gift doen aan onze groep, waarbij u ook nog een voordeel heeft dat het fiscaal aftrekbaar is met een minimum van €40. Dit bedrag stort je op het rekeningnummer BE55 4096 5041 4144 van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw met de vermelding: BVG 5-354 MAGGY UITBREIDEN LOKALEN.
Voor giften boven de €40 is het mogelijk om een fiscaal attest te verkrijgen. Na aftrek van een administratieve kost zullen de giften integraal gebruikt worden voor de bouw van Maggie. Je mag dus zeker ook meer dan €40 storten.

Mogelijkheid 3:

Wij van Wontolla doen een beroep op onze ouders. Wij zoeken mensen die ons willen helpen door een obligatie te kopen. Met deze obligatie krijg je op het einde van de ingetekende periode je geld terug en krijg je bovendien nog een jaarlijkse bedanking voor het uitlenen van dit bedrag. Hier vindt u de verdere specificaties van deze obligatielening.

Indien u geïnteresseerd bent in dit aanbod, dan kan u ons helpen door hier of hieronder het formulier in te vullen.

Maggie Lening by scouts92ste on Scribd