SPONSOR EEN BALK-actie

Dank U! Thank You! Merci!!!



Nu 2020 achter de rug is maken wij bij Wontolla de balans op van het afgelopen jaar. Het was een zwaar jaar, niet alleen mentaal maar ook financieel. Maar toch kunnen we niet anders dan dankbaar zijn, dankbaar voor de financiële giften op onze rekening of via de rekening van scouts en gidsen Vlaanderen.


Daarom vanuit het volledige Wontolla bestuur: 1000 maal bedankt!!!


Door het succes vaan de actie hebben we besloten om deze gewoon door te laten lopen in 2021:

OF

U doet een gift kleiner dan 40€. In ruil krijgt u een mini-balkje als kleine attentie bij u thuis bezorgd. Klik op de deze link om uw adresgegevens door te geven.


OF

U doet een gift van 40€ of meer. U ontvangt een fiscaal attest van Scouts en gidsen Vlaanderen. Voor het jaar 2021 zijn alle giften fiscaal aftrekbaar. Klik eveneens op de bijgevoegde link om uw adresgegevens door te geven.



De giften die we ontvangen helpen ons al een heel stuk verder en ze geven ons de moed om 2021 aan te vangen met scouteske optimisme. Hopelijk een jaar waar we elkaar weer in levende lijven kunnen ontmoeten. Maar tot dan, Hou vol, hou het veilig, het komt allemaal goed.


Tot snel
Den 92ste Scouts Aartselaar - Reet en Wontolla vzw

SPONSOR EEN BALK-actie

Sponsor een balk-actie



Beste ouder, lid, leider, oud-leider, medewerker,...


Afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest….en de komende maanden zullen ook nog steeds “anders” zijn. In mei kon SCOUTSORAMA 2020 niet doorgaan. We zijn volop aan het brainstormen hoe SCOUTSORAMA 2021 eruit zal zien. Toch moeten we u waarschijnlijk niet overtuigen dat we enorme inkomsten misgelopen zijn. Inkomsten die nodig zijn voor het afbetalen van de bouwlening en voor het onderhoud van de gebouwen en de terreinen van den 92ste. Daarom vragen wij u om even tijd te maken om over onze nieuwe actie te lezen.


Sponsor een balk

U kan ons steunen door een gift te doen en U kan hierbij kiezen uit 2 mogelijkheden:

OF

U doet een gift kleiner dan 40€. In ruil krijgt u een mini-balkje als kleine attentie bij u thuis bezorgd. Klik op de deze link om uw adresgegevens door te geven.


OF

U doet een gift van 40€ of meer. U ontvangt een fiscaal attest van Scouts en gidsen Vlaanderen. Voor het jaar 2020 zijn alle giften voor 60% fiscaal aftrekbaar Klik eveneens op de bijgevoegde link om uw adresgegevens door te geven.

Mogen we u erop wijzen dat enkel en alleen, wanneer u een gift doet op dit rekeningnummer én met de bovenstaande mededeling u een fiscaal attest krijgt. Bovendien hebt u dit jaar een belastingvoordeel van 60%! Dus zeker de moeite waard!



Wij beseffen dat dit iets helemaal anders is dan een taartenverkoop of een kippenfestijn of…..Maar gezien de huidige maatregelen lijkt ons dit een manier om uw steun te vragen. Alvast een heel warm dankjewel voor uw steun, groot of klein.


Wij wensen u het allerbeste voor 2021 toe!

Vriendelijke groeten en blijf veilig!
Den 92ste Scouts Aartselaar - Reet en Wontolla vzw

Jins Brunch

De jins hun buitenlandskamp steunen en tegelijkertijd gezellig ontbijten tijdens de online opening? Wat wil je nog meer? Inschrijven is niet meer mogelijk.

Pagina's